Disclaimer

Website

Deze website, de ontwerpen daarvan, de teksten en het beeldmateriaal is eigendom van De bewuste powervrouw of van de wettige eigena(a)r(en) van wie een licentie is verkregen. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De bewuste powervrouw is het niet toegestaan om deze site of gedeelten daarvan openbaar te maken of te kopiëren.

De bewuste powervrouw behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen op de website met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De bewuste powervrouw is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van foutieve vermelding, moeilijkheden als gevolg van het verspreiden van de informatie via internet of technische storingen in welke vorm dan ook.

Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd niet geheel volledig is. De prijzen op deze website zijn in Euro’s inclusief BTW en onder voorbehoud van fouten en prijswijzigingen.

De bewuste powervrouw is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Links in deze site die leiden naar websites buiten het domein van De bewuste powervrouw, welke geen eigendom zijn van De bewuste powervrouw, zijn  ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van De bewuste powervrouw. De bewuste powervrouw kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van gelinkte websites, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Programma’s en Diensten

Het copyright © van de werkboeken behorende bij de online trainingen is vastgelegd door Rianne Schenk. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit werkboek en van de online training (video’s en audiofiles) te verspreiden op een manier waarvan je met gezond verstand kunt inschatten dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Bij twijfel niet doen of per e-mail toestemming vragen via: info@debewustepowervrouw.nl. Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media onder vermelding van ‘bron: Rianne Schenk’.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deze online training is jouw eigen verantwoordelijkheid. Rianne Schenk en/of De bewuste powervrouw kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Onze coachingprogramma’s zijn bedoeld om je te helpen jouw volledige potentieel te bereiken en een positief verschil te maken in de wereld. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

Wij geloven niet in programma’s of cursussen die beloven dat je in korte tijd 100% gelukkig, zen of verlicht zult zijn. Dit bereik je alleen door het ontwikkelen van jezelf, commitment, doorzettingsvermogen, hard & smart werken, een plan en het dienen van anderen met jouw talenten en kwalitatieve diensten.

Alle producten en diensten die wij aanbieden zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in dit programma, in deze online training of in welke van onze content ook is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (Rianne Schenk en/of De bewuste powervrouw) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Kortom: je bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

Dank dat je deze kleine letters gelezen hebt. Bovenstaand verhaal is een standaard juridisch verhaal, maar we willen het graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben.

redirect=/aanmelden-geslaagd